Spa centar

SPA - sanus per aquam, predstavlja skraćenicu i znači "zdravlje iz vode". Spa centar je danas sinonim za opuštanje, relaksaciju i odmor. Od rimskih kupališta, preko turskih kupatila do modernih spa centara danas.

Spa centri u Beogradu


Opširnije

Spa centri u Vojvodini


Opširnije

Spa hoteli


Opširnije
Popularnost spa centara sve više raste. Svakodnevni fizički stres i brz tempo života nas navode na brzu relaksaciju koju možemo pronaći upravo u spa centrima. Sauna, đakuzi, bazen, parno tursko kupatilo... mesto za reklaksaciju.
Wellness-Spa.rs