rezervacija spa hotela

Brzo i jednostavno.

SpaHoteli.rs predstavlja web sajt za online rezervacije spa hotela u Srbiji i Sloveniji. Pokrenut je novembra 2013. godine i trenutno nudi mogućnost rezervacija 15 hotela.

Ukoliko želite da se i vaš hotel nađe na sajtu ili želite neku drugu vrstu saradnje, možete nas kontaktirati putem mejla: marketing@spahoteli.rs